Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

Vítejte na stránkách e-learningu na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, který spravuje projekt VZKAS.

Pokud nemáte přidělen účet od administrátora, přihlašte se, prosím, jako host s možností nahlédnutí na kurzy označené ikonou tváře usmívajícího se hosta.

- Zájemci o registraci do systému z řad členů katedry mohou zažádat o přístup správce webu Mgr. Jana Haaseho na adrese vzkas(at)upol.cz.

Pokud již máte přidelen účet od správce, můžete se přihlásit dle informací zaslaných e-mailem.

Proč se stránka nazývá moodle? Moodle je e-learningový systém, který jsme pro naše účely zvolili. Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). V angličtině jej lze také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost.

--
(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout