M3P - Psaní odborného článku

Psaní odborného článku – s přihlédnutím k normě APA (workshop)

Datum konání: sobota 24. března 2012
Čas: 9:00 – 14:00 Pozn. čas ukončení je přibližný. Může se změnit dle počtu a potřeb účastníků. V průběhu bude několik kratších přestávek. Nebude obědová přestávka.


Lektor: Aleš Neusar
Počet účastníků: min. 5 a max. neurčeno.
Místnost konání: učebna 5 či 216 (bude upřesněno)
Body v e-learningu: 9 bodů (za přípravu + účast na workshopu)

Cíle workshopu:

-    zdokonalení se v procesu tvorby psaní odborného článku (s přihlédnutím k normě APA-6th edition, ale nejen k ní),
-    seznámení se s různými formami, jak může vypadat struktura článku,
-    sdílení zkušeností s psaním.

Program workshopu:
-    Jak článek strukturovat?
-    Jak definovat výzkumné otázky či hypotézy
-    Psát s někým či raději sám?
-    Pravidelné psaní versus psaní v „dávkách“.
-    Co dělat pro zlepšení již hotového textu?
-    Kam článek poslat?
-    + Vámi navržená témata.
-    Poznámka: dovednost psát ve Wordu a používání pokročilých funkcí včetně citačního software bude probrána během workshopu 22. února 2012 (je možnost se stále registrovat).

Nutné požadavky před workshopem:
-    Online registrace.
-    Zaslání článku lektorovi – odeslání nejpozději 3. března (či dle individuální domluvy) lektorovi na e-mail (bližní informace níže). Tento článek bude probírán během workshopu a obdržíte na něj zpětnou vazbu. E-mail: ales.neusar@upol.cz
-    Vyplnění „mini-dotazníčku“ o procesu psaní odborných článků (účelem je bližší poznání účastníků a možnost přesnější přípravy). Vyplnění nejpozději 2 týdny před workshopem. Link bude poslán v dostatečném předstihu na Váš e-mail.
-    Příprava na workshop – četba doporučených zdrojů (budou zaslány účastníkům workshopu nejpozději 3 týdny před workshopem. Některé jsou již vyvěšeny v e-learningu - např. „Manuscript Elements“).
-    Můžete také navrhnout specifická témata, která Vás zajímají.
-    Workshopu je možno se účastnit i jako „divák“ – čili bez vlastního článku (pouze 3 body v rámci e-learningu).

Typy článků, které můžete poslat:
-    Přehledové studie či empirické studie, které jste poslali či hodláte poslat do recenzovaného časopisu či impaktovaného časopisu, popřípadě sborníku (ideálně indexovaného sborníku) či kapitola v knize. Může být i více spoluautorů (potom je nutné vyznačit Váš podíl na článku).
-    Jazyk článku: česky, slovensky, anglicky či německy.
-    Článek může být buď téměř hotový (nebo úplně) či hotový z větší části (lépe ať nějaká část úplně chybí a ostatní jsou hotové, než vše nedopracováno). Zaměření pouze na odborné články, ne popularizující. V případě nejasností, zdali je článek „dostatečně hotový“, abyste se mohli workshopu účastnit, tak zašlete článek lektorovi co nejdříve.

Kategorie

  • Vzdělávací víkend

Datum

24.03.2012

Číslo akce

38

Čas

09:00–14:00

Místo

Katedra psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Místnost

5 nebo 216

Běžná cena

bez poplatku

Kontaktní osoba

Mgr. Aleš Neusar

Volná místa

Dostatek

Konec registrace

16.03.2012

Registrace

Je mi líto, čas pro registrace uběhl.


Zpět na seznam