Vzdělávací víkend MPM IV

Vzdělávací víkend M3P - Psaní odborného článku a Posterová prezentace

Workshop 15 - PhDr. Petr Goldmann

Vzdělávací víkend MMS V (Fuzzy pohled na psychologická data)

Workshop 14 - Ing. Petra Komínková, Bc. Kristián Nosál

Workshop 13 - Anna Bokszczanin, Ph.D., Małgorzata Szarzyńska, Ph.D

Vzdělávací víkend MMS 4

Vzdělávací víkend M3P 22. 2. 2012

Konference PhD existence II

Modul projektový management - 3. vzdělávací víkend

Workshop 11 - doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Vzdělávací víkend MPD3 - Disertace

Workshop 10 - PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Workshop 9 - prim. MUDr. Miroslav Novotný

Modul projektový management - 2. vzdělávací víkend

Workshop 8 - Doc. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Modul metodologicko statistický - 3. vzdělávací víkend (doc. Urbánek)

Konference PhD existence

Modul publikační dovednosti - 2. vzdělávací víkend

Workshop 7 - prim. MUDr. Miroslav Novotný

Modul prezentační dovednosti - 1. vzdělávací víkend

Workshop 6 - Doc. ing. Branislav LACKO, CSc.

Modul metodologicko statistický - 2. vzdělávací víkend

Modul prezentační dovednosti - 1. vzdělávací víkend

Workshop 5 - prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Psychologické dny Olomouc 2010

Workshop 4 - Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.

Workshop 3 - Prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.

Porada týmu

Modul metodologicko statistický - 1. vzdělávací víkend

Workshop 1 - prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Modul odborná angličtina - 1. vzdělávací víkend