Monografie o PhD studentech psychologie v České republice a na Slovensku

 

Znáte nějaký zajímavý výzkum o doktorandech psychologie? Plánujete dělat výzkum o doktorandech? Chcete nějak pomoci s monografií?  Ozvěte se nám .Cílem plánované publikace je popsat postgraduální studium a život PhD studentů psychologie takový, jaký je. V české či slovenské odborné literatuře toho moc o životě doktorandů nenajdeme, ačkoliv jde o nejdelší stupeň vysokoškolského studia, navíc stupeň, ze kterého se „rodí“ budoucí členové kateder, učitelé a výzkumníci.


Monografie se bude věnovat jak základním schopnostem a dovednostem doktorandů (např. výzkum, jazyky, prezentační dovednosti), tak životu samotných doktorandů. Zajímá nás, co doktorandy trápí. Jak spolupracují se školiteli. Jak se jim daří skloubit osobní život s doktorandskými povinnostmi. Co je vůbec vedlo studovat doktorát. Jak jsou připravováni na výuku. Jaké jsou podmínky ke studiu a požadavky. Co jim zabránilo v dokončení studia. Co se dá dělat po dokončení doktorátu atd.


Odpověď na tyto otázky bude pro každého z nás jiná. Proto se také právě snažíme sesbírat co nejvíce výpovědí budoucích, současných i minulých doktorandů. Našim záměrem je zachytit pestrou paletu možných „životů“ a poskytnout budoucím i současným doktorandům inspiraci, jak předcházet častým potížím či donutit se psát pravidelně disertaci.


Autorský kolektiv tvoří lidé, kteří jsou v různých fázích doktorátu (v průběhu, nedokončen, dokončen). Co nás spojuje je zájem o téma, mnoho dobrých i špatných osobních zkušeností a touha přidat trošku kvality do života doktorandů.


    Plánovaná publikace by měla být dostupná již koncem roku 2011.Autorský kolektiv tvoří:
Miroslav Charvát, Aleš Neusar, Martin Dolejš a Jaroslav Vacek
Projekt VZKAS www.vzkas.upol.cz
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého