Vtipy a komiksy o PhD studiu

 

Na konferenci můžete soutěžit o hodnotné ceny (knihy apod.) se svými kreslenými vtipy či komiksy na téma PhD studium.


Pravidla jsou následující:


Své kreativní výtvory v libovolném formátu vytištěné nebo přímo nakreslené na papíře přineste s sebou na registraci, kde vám bude přiděleno anonymní soutěžní číslo. Poté bude vás vtip či komiks vystaven k hodnocení všemi účastníky konference, kteří budou chtít hlasovat (každý účastník bude mít jeden hlas).

 

Protože je nám jasné, že není žádná legrace takový vtip vymyslet, prodlužujeme lhůtu kreativity až do rána druhého dne konference (tj. úterý 5.4. do 10:00), kdy nejpozději můžete svůj příspěvek vystavit k hodnocení. Hodnocení vtipů odevzdaných dříve však bude účastníkům umožněno již od prvního dne konference! Soutěžit můžete i s více vtipy či komiksy, a to se vyplatí!

 

Vyhrávají první tři humorné příspěvky s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu hlasů se bude losovat. Vyhlášení vítězů proběhne společně s ostatními soutěžemi na závěr konference v sále Centaurus. Pořadatelé konference si vyhrazují právo neuveřejnit příspěvek, který by byl hrubě neetický či extrémně neslušný. Za zdárný průběh této soutěže zodpovídá a na dotazy odpovídá Miroslav Charvát

 


Užitečné wiki definice:


Vtip, anekdota, popřípadě fór či frk je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě.
Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Podmínkou je, že panely musí být uspořádány juxtapozičně, tedy vedle sebe.

 Zajímavosti:


„Vtip je zdrojem slasti,“ napsal Sigmund Freud. "Narozdíl od jiných cest k ní, nevyvěrá tato z těla, ale ze slov či z obrázků."


Ve svém spisu o vtipu uvedl Freud ještě mnoho dalších zajímavých postřehů, např.:
„Ve veselé náladě dokáže asi většina lidí dělat žerty; schopnost vytvářet vtipy se vyskytuje pouze u mála osob nezávisle na náladě.“
„Vtip je nejsociálnější ze všech duševních výkonů směřujících k zisku slasti.“
„Sen je stále ještě, byť k nepoznatelnosti proměněné přání; vtip je rozvinutá hra.


FREUD, S. (2005). Vtip a jeho vztah k nevědomí. Sebrané spisy 6. díl.  Psychoanalytické nakl. J. Kocourek

 


Otevřenou otázkou zůstává, jak nervové spoje v mozku ovlivňují přístup člověka třeba ke kresleným vtipům.

Psycholožka Andrea Samsonová ze švýcarské univerzity ve Fribourgu se svými kolegy provedla pokus s dobrovolníky. Pomocí fMRI sledovali jejich mozky, když se dívali na devadesát kreslených vtipů různého charakteru i na obrázky, které nebyly vůbec směšné. Výsledky jasně ukázaly, že důležitý nebyl charakter vtipu. Nezáleželo dokonce ani na tom, zda šlo o vtipy společenské, politické, sexuální či o černý nebo absurdní humor. Důležitá byla pointa vtipu.


SAMSON A. C., ZYSSET S., HUBER O. (2008). Cognitive humor processing : Different logical mechanisms in nonverbal cartoons-an fMRI study.  Social neuroscience vol. 3, no2, pp. 125-140Těšíme se na Vaše reaktivní... pardon... kreativní výtvory ;o)

 

A ještě jedna “suchárna” pro inspiraci:


ROFL? Kdepak, jen slabý odvar toho, kam může sekce vtipů a komiksů na konferenci zajít!