PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

 

PhD existence: Czech & Slovak psychological conference
(not only) for postgraduates and about postgraduates


OLOMOUC    4.-5.4.2011    Regionální centrum Olomouc


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


když jsme s týmem z projektu VZKAS připravovali koncept této konference, dlouho jsme debatovali, co by mělo být její hlavní náplní, v čem by měla být užitečná. Samozřejmě díky ní vzniká zejména prostor pro prezentaci Vašeho badatelského snažení. Věříme, že i když řada z Vás ještě nemá disertace obhájené, máte již k dispozici řadu dílčích výstupů nebo jste se během studia již stihli zapojit i do jiných výzkumných projektů, jejichž výstupy stojí za to sdílet s kolegy. Kromě toho nám ovšem velmi ležela na srdci i druhá tematická linie, a sice sdílení zkušeností s doktorským studiem jako takovým.

 

Studovat v doktorském programu bylo pro mnohé z nás vysněným cílem anebo velmi dobrou možností, jak využít svůj talent a zvýšit si svou odbornou kvalifikaci. Možná však také, přiznejme si to, šlo o využití konkrétní zajímavé nabídky v době, kdy jsme nevěděli, kam se v životě dále ubírat. Jaký je však ve skutečnosti život studentů PhD? Jak je doktorand v oboru psychologie připravován? Jak vypadají vzdělávací systémy v České a Slovenské republice? Napadají mě i další důležité otázky. Učíme se učit? Učíme se publikovat? Co očekáváme od systému a co se očekává od nás? Budeme rádi, když se Vám podaří i tento pohled do některých příspěvků či posterů zařadit. Není vždy snadné skloubit své studium s ostatními rolemi, například rodičovskými. Též snaha o získání praxe nemusí vždy nutně jít ruku v ruce s akademickým působením.

 

Kromě seriozních příspěvků jsme též vyhlásili soutěž o vtipy a komiksy ze života doktorandů. Určitě se i tímto způsobem dočkáme té trochy objektivní pravdy o PhD existenci. Pokusme se ověřit tezi, že humor léčí i syndrom vyhoření či dokonce prokrastinaci. Své zkušenosti s těmito neduhy pak můžeme probrat v rámci společenského večera.

 

Věřím, že příležitost sejít se a sdílet svá výzkumná zjištění i zkušenosti s doktorským studiem plně využijeme a že tím přispějeme k psychologické generační družbě. I když to slovo může mnohým znít jako z dob před revolucí, myslím, že dobře vystihuje podstatu toho, o co nám šlo především. Přeji konferenci, ať se vydaří, a všem jejím účastníkům příliv inspirace. Jen pozor na teror takto vzniklých příležitostí a plánů na další společné projekty. Samozřejmě že to poslední, čeho bychom se touto akcí chtěli dopustit, je odvádět někoho od práce na disertaci ;o)

 

S čím můžete přispět na konferenci – shrnutí:


a) prezentací výzkumu (disertačního či jiného) ve formě přednášky či posteru,


b) (mini)výzkumem o životě PhD studentů psychologie. Jakákoliv zajímavá či vtipná anketa bude fajn. Může být ve formě přednášky, posteru či můžete poslat jen své výsledky, které budou souhrnně prezentovány na posteru spolu s dalšími minianketami (poslat nejpozději 7 dní před konferencí na e-mail: a.neusar-zavinac-seznam.cz),


c) vtipy či komiksy ze života PhD studentů. Více informací zde.


d) jen se podívat a neformálně sdílet své zkušenosti – konference je bez poplatku.

 

 

Těšíme se na shledanou v jarní Olomouci!

 

Za programový výbor i organizační tým konference

 

Miroslav Charvát

 


Plakát ke stažení zde.